TM Havn råder over en flåde udstyret med en gravemaskine. Den er beregnet til opgaver, fortrinsvis i det sydfynske øhav, hvor den kan uddybe f.eks. sejlrender eller udføre piloteringsarbejde ved havneudvidelser og meget andet.

 

Graveflåden Kris i aktion

grave3

 

TM Havn når det gælder:
Uddybning
Molebygning
Ramning/vibrering
Både- og badebroer
Havneanlæg
TM Havn: Tlf.: 6161 6569
mail tmhavn