Vognmandskørsel

Vi tilbyder transport af materialer som sten og grus m.m. i vores tip-sættevogne samt containerkørsel, ligesom vi råder over to kran-krab-biler, og vi kan løse opgaver med specialtransporter ved hjælp af vores blokvogn. Men op/nedtagning og flytning af både gør vi ikke mere i, men henviser til Schou Baadtransport i Odense, der har købt vores lastvogne med kran samt vores mobilkran.