Samtidig med frasalg af en del af lastbilparken overtog Tonny Madsen råstoffirmaet Flintholm Sten & Grus, som bl.a. råder over sandsugeren Sandholm og opererer ud fra Odense.

– Vi har stadig travlt og beskæftiger 12 mand, fortæller driftsleder Claus Madsen. Vi fokuserer meget på at være miljøbevidste og køre den grønne linje. Således købte vi sidste år to nye gummigeder af mærket Cat 972M XE-læssere, der kun bruger halvt så meget brændstof som de gamle. Vi sparer penge og skåner miljøet, og miljøet spiller en stadig større rolle for vore kunder, siger Claus Madsen.