Tonny Madsen A/S har hen over sommeren 2017 solgt den del af firmaet, der har arbejdet med optagning og transport af både ved hjælp af to lastbilkraner samt firmaets mobilkran til Odense-firmaet Schou Bådtransport. Tonny Madsen har nu kun enkelt lastbilkran tilbage, men stadig tip/sættevogne til transport af grus og sten m.m., en blokvogn til sær-transporter, to krangrab-biler samt biler til containerkørsel.
Samtidig har Tonny Madsen købt Flintholm Sten & Grus ApS, som med ral- og sandpumperen Sandholm henter sømateriale op fra havbunden til brug i opgaver på landjorden.
Tonny Madsens øvrige aktiviteter, Sydfyns Genindvindingsindustri, Fyn Genknus og TM Havn fortsætter uændret.
gantry titel forsideTonny Madsen A/S er specialist i nedrivning og nedbrydning og er bredt funderet i det sydfynske med specialiserede afdelinger på egne adresser og hovedkontor på Skotlandsvej 3 i Svendborg.
Sydfyns Genvindingsindustri A/S håndterer jernskrot, metaller, akkumulatorer, kabelskrot og pap & papir og har afhentningsaftaler med dele af industrien og modtager effekter på Kuopiovej 36, Svendborg.
Genknus Fyn er stedet, hvor byggematerialer nedbrydes, sorteres og klargøres til ny anvendelse. Genknus Fyn modtager og nedbryder bygningsaffald på Heldagervej i Svendborg samt siden 2011 på Industrivej i Ringe.