Tonny Madsen A/S: Kører ud ad den grønne linje

Vi  er nok et gammelt, hæderkronet firma i det sydfynske, men vi følger med tiden – og nu gælder det om at arbejde så miljøvenligt som muligt. Således er to af lastbilerne i vognparken på nu i alt seks lastbiler i løbet af det seneste år blevet skiftet ud med to nye, der er mere miljøvenlige.
Firmaaet har købt to lastbiler af mærket Volvo. Det er en trækker og en containerbil med kran. De lever op til kravene i Euro 6, hvor de andre lever op til Euro 4, så de er noget mere miljøvenlige, bl.a. med særlige filtre, der bedre formår at rense udstødningen. Kenneth Mørk Hansen er fast chauffør på containerbilen.

Dækker hele fødekæden

Vi har vores lastbiler samlet på Skotlandsvej, hvorfra de kører ud som bindeleddet mellem alle aktiviteterne. Det er Genknus Fyn, som modtager byggeaffald fra andre, men også fra firmaets egne lastbiler, når nedbrydningsafdelingen med bl.a. en helt ny og moderne Hitachi nedrivningsmaskine er i gang.
Genknus Fyn har plads på Heldagervej ved Svendborg og Industrivej i Ringe. Her sørger andre maskiner for at fuldende nedbrydningen og få sorteret alt fra, der kan genbruges. En del af resten køres til kontrollerede affaldspladser, og det der kan brændes køres til kraftvarmeværker. Alt metal køres til TM Metal og Skrot på Kuopiovej i Svendborg, hvor den del af det er samlet. For to år siden overtog Tonny Madsen H. J. Hansen Genindvinding på Bodøvej og samlede så det hele på Kuopiovej med Per Dinesen som daglig leder af det.

Styres fra kommandotårnet

Tonny Madsen A/S er således med i alle led og kan få en effektiv udnyttelse af maskiner og lastbiler, og Jørgen Skovgaard er sammen med Helene Madsen i ”kommandotårnet” på Skotlandsvej med til at styre hele det vidtspændende foretagende.
Virksomheden består foruden de allerede nævnte af TM Havn og Flintholm Sten & Grus i Odense, som Tonny Madsen købte i 2018.

TM Havn

TM Havn har en flåde bestående af graveflåden Kris, tre mindre flåder samt bugserfartøjet Chelone.
Stephan Skytte Jørgensen er leder af TM Havn. Her i 2020  er TM Havn i gang med at opføre en ny bro og en læmole ved Fjellebroen ved Ulbølle. Derefter gælder det to nye molehoveder på Birkholmen. Så går turen til Roskilde og Holbæk, også med broprojekter. TM Havn opererer over hele landet.

Flintholm Sten & Grus

Flintholm Sten & Grus, som bl.a. råder over sandsugeren Sandholm og opererer ud fra Odense, fokuserer også på den grønne linje. To nyindkøbte gummigeder bruger kun halvt så meget brændstof, som de gamle gjorde.
Driftsleder er Claus Madsen. Flintholm Sten & Grus sejler både for sig selv og andre kunder. Der arbejdes hele tiden på at skåne miljøet så meget som muligt. Således er vi nu gået i gang med at modernisere skibet, så det også bliver miljøvenligt. Ved at køre den grønne linje sparer vi penge og skåner miljøet, og miljøet spiller en stadig større rolle for vore kunder, siger afdelingsleder Claus Madsen.